– SKL registrerer at Odda kommunestyre no har eit fleirtal som stiller seg bak innstillinga frå NVE

Sunnhordland Kraftlag (SKL) skal ha styremøte 22. oktober, der saka om vidare arbeid med Opo Flaumkraftverk vil stå på sakskartet.