Dersom SKL får konsesjon, hentar Lingalaks fram plan om smoltanlegg

Artikkelen er over 2 år gammel

Trass at Lingalaks så langt ikkje har jobba vidare med planane om eit oppdrettsanlegg i samband med SKL, er selskapet framleis interessert.