Skisenter risikerer stenging: – Skianlegg vil me ha, då må me òg bruka pengar på å halda det ved like

Skisenteret i Sysendalen har vore i drift sidan 1983. No krev nytt lovverk at ein av sikkerheitsårsaker fornyar anlegget.