Skal vedta gåvereglement for Ullensvang kommune

Tysdag skal administrasjonsutvalet bestemme korleis kommunen skal gi påskjønning til tilsette.