Skal fjerne seks stillingar i år - no tilset dei ny avdelingsleiar

Røldal pleie og omsorg er i ein omstillingsprosess, og skal i løpet av året etter planen gå ned med seks stillingar. Likevel har dei no lyst ut ei stilling som avdelingsleiar for tenestene.