Skal bruke 12 millionar for å få godkjent vatn

Herand vasslag hadde nyleg eit ekstraordinært årsmøte der kommunal overtaking av vassverket blei røysta over.