Skadeverk på bilar i sentrum: — Har opplysningar som kan identifisere gjerningsperson

To bilar i sentrum blei i helga utsett for skadeverk.