Har funne uønskte kre på sjukeheim

Det har vore observasjonar av anten skjeggkre eller sølvkre på Røldal sjukeheim. Verksemdleiar Edith Hauge seier dei jobbar med å få oversikt.