Sjølvsagt er ikkje dette ein bygdaveg. Målet må vera at tungtrafikken som uroar deg og andre i bygda natt og dag må flyttast inn i ein tunnel

Av

RV-13 ; Kommentar til Sjur H. Oppedal, grunneigar på Tveisme/Ringøy