Sjøflyselskapet er tildelt konsesjon i Bergen: - Vil tilsetja folk i Eidfjord

– Luftfartstilsynet har i dag  tildelt oss konsesjon for sjøfly i Bergen, skriv dagleg leiar Daniel Boden i ei pressemelding.