Sjeldan undersjøisk art sette stoppar for flytting av oppdrettsanlegg

Tidlegare denne månaden vedtok utval for samfunn, plan og næring å avslutte planarbeidet med detaljreguleringsplan i sjø ved Lausanakken.