Sjekket vinterutrustningen i uværet

Statens vegvesen sjekket hvor godt utrustet tunge kjøretøy var i uværet.