Sjekk prisskilnaden på hagebyleilegheitene

Begge bustadene er klassiske hagebyleilegheiter frå tidleg på 1900-talet.