Sjå kven som har søkt midlar i kommunalt næringsfond for koronatiltak og kvifor

Hardangergutane AS har søkt 650 000 kroner i koronafondet til kommunen. Her er søkarlista til kommunalt næringsfond for koronatiltak. I dette fondet er det 1 807 598 kroner til fordeling. Søknadane skal handsamast i utval for samfunn, plan og næring 2. desember.