I Odda vert det tradisjonen tro to ulike tog og ukrainske Petro Romanyshun skal tala i Hovden.

I Tyssedal vert det både tog og diskotek medan det i Jondal vert traktorkortesje. I Eidfjord vert det mellom anna elevtalar og på Nå kan folk gleda seg til konsert på den store dagen.

Dei siste prognosane frå Meteorologisk institutt spår strålande sol på nasjonaldagen og vi kan venta oss høge temperaturar. Alt ligg dermed til rette for ei flott feiring av den store dagen.

Saknar du eit program i oversikta? Send oss ein e-post og gi beskjed her

Bildeserie

Slik feira lesarane nasjonaldagen

Odda

07.45: Odda Musikklag spiller utenfor Bokkotunet.

08:00: Salutt. Flaggene heises på Rådhusplassen.

09:50: Oppstilling trinnvis på skoleplassen.

10:00: Program på Haugen i skolegården ved trinn 3 og elevråd ved Odda barneskole.

10:20: Flaggborg. Barnetoget starter. Barnetoget med barneskoleskolebarn og barnehagene går fra skoleplassen via Opheimsgata. Kort stopp for bekransning av bauta. Toget stopper ved sjukehuset. Retur Røldalsvegen til skolen.

11:30: Arrangementet åpnes offisielt på barneskolen. Leker og aktiviteter for barn, unge og familie.

11:45: Odda Ungdomslag, Odda Songlag og Odda Musikklag marsjerer fra Ungdomshallen til Odda kirke. Bautaen bekranses. Odda Songlag synger. Det blir tale ved bautaen.

12:30: 17. maigudstjeneste i Odda kirke ved prest. Sang ved Odda Songlag.

13:00: Kino, kortfilmer med Donald Duck.

14:30: Togoppstilling fra kinoutgangen og Ungdomshallen langs Murboligen og skoleplassen. Barneskoleskolebarn og barnehagene går først i toget, bak flaggborg og 17 mai-komiteen.

15:00: Odda Musikklag og Odda Skolekorps spiller «Kongesangen». Deretter går folketoget inn i Opheimsgata og Røldalsvegen til Hovden.

15:45: Eget program i Hovden. Hovedtaler er Petro Romanyshun. Det blir også russetale og kulturinnslag.

17:00: Etter avslutningen i Hovden er alle velkommen til bekransning av Minnelunden for de falne under krigen. Fanfare ved Odda Musikklag.

17:15: Programmet for dagen er avsluttet.

Tyssedal

08.00: Morgensalutt.

09.30: Kafeen i gymsalen ved Tyssedal barneskole åpner. Åpen til 11.30.

09.30: Barneleker starter. Ferdig kl. 11.00.

11.45: Togoppstilling ved butikken.

12.00: Salutt. Folke-/skoletog, butikken – kirka – parken. Det blir premiering for beste innslag i toget. Sang ved Tyssedalskoret. Sang ved skolekoret ved Tyssedal barneskole. 17. mai- tale av 7. klasse ved Tyssedal barneskole. Bekransning av bautaen.

13.30: Kafeen i gymsalen åpner. Åpen til 15.00.

19.00: Barne- og ungdomsdiskotek i gymsalen ved Tyssedal barneskole. 19.00-20.30: 1.-4. trinn. 19.00-22.00: 5.-7. trinn.

22.00: Takk for i dag.

Lofthus

07.00: Salutt.

08.00: Flaggheising.

11.00: Familiekino på Krossvoll (gratis).

13.00: Gudsteneste ved Leni Mæland i Ullensvang kyrkje.

14.00: 17. mai-toget går.

15.00: Programmet startar på Hordatun

- Ullensvang skulemusikklag

- Allsong

- Dagens talar: 6. klasse ved Opedal skule

- Oppvisning ved leikarringen

- Leikar for born og vaksne

- Kiosksal

Det vert servering av kaffi - ta med mat og kopp. Fri inngang, men det vert loddsal med flotte premiar.

07.00: Salutt.

08.00: Flaggheising.

12.30: Toget går frå butikken på Nå, Nå musikklag spelar. Konsert med Nå musikklag på skuleplassen.

14.00: Tale for dagen ved Sunniva Kambestad og Sindre Taxt Måge.

Sal av rømmegraut, is, brus, kaker og kaffi på skulen Underhaldning og leikar på skuleplassen.

Sekse

09.45: Oppmøte.

10.00: Toget går.

10.30: Ullensvang skulemusikklag spelar.

11.00: Tale ved Else Marie Sandal.

13.30: Premieutdeling.

Føyk, IAG. Mat og aktivitetar.

Skare

10.00: Leikane byrjar, kafè og kiosk opnar.

12.00: Program på skuleplassen startar. Tale for dagen av elevar i 7. klasse.

12.30: Togoppstilling.

12.45: Salutt. Tog til kyrkja og oppatt.

Etter toget fortset programmet på skuleplassen. Allsong. Skulekoret syng og elevane dansar.

Sal av kaffi, kaker, lapskaus, pølser, is og brus mm.

Røldal

07.00: Salutt.

09.30: Oppmøte. Musikkorps. Apell.

10.00: Tog.

11.00: Gudsteneste.

14.00: Leik & Moro.

16.00: Film for borna.

19.30: Tradisjonell fest.

Enkel servering, pølser, kaker, kaffi, is og brus.

Eidfjord

09.30: Bilkortesje: Coop-Øvre Eidfjord-Eidfjord-Kvednavegen-Elvavegen-Coop.

11.00: Gudsteneste i ved sokneprest Johannes Pettersen Eidfjord kyrkje (nye kyrkja).

12.00: Samling på 1000års-plassen ved kommunehuset. Tale v/ ordførar Anders Vatle, utdeling av kulturpris og kransemarkering for krigsminne. Tale ved elevar i 8. klasse. Korps og song. Toget startar ved 1000års-plassen ved kommunehuset og går til Samfunnshuset.

13.00-14.30: Leik og matservering i Samfunnshuset.

14.30: Premieutdeling.

17.00: Kino «Hopp, jakten på mørkets hamster».

Kinsarvik

10.30 Gudsteneste ved Leni Mæland i Kinsarvik kyrkje.

11.15 Kransenedlegging for dei som fall under krigen ved bautaen utanfor Kinsarvik kyrkje.

Tale ved Isak Al Bayati.

11.30 17. mai-toget går frå Kinsarvik kyrkje.

12.00 Skulemusikkorpset spelar og barnehagen syng ved Bråvolltunet.

Mikkelparken Ferietun:

12.45 17. mai-tale ved Mari Svartveit Hansen

13.00-15.00 Leik og moro for store og små

15.15 Premieutdeling

Jondal

07:00: Salutt.

10:30: Gudsteneste i Jondal.

11:15: Kransenedlegging.

11:30: Folketog frå kyrkja til skulen.

12:15: Tale for dagen v/Lajla-Margrethe Lindskog-Lund. Sal av rømmegraut m/spekemat, pølser, is brus, kaffi og kaker. Leikar for born og vaksne.

16:45: Køyretøykortesje frå ferjekaien.

Herand

07.00: Salutt.

11.30: Traktorparade frå butikken (oppmøte klokka 11).

13.15 Folketog frå kulturhuset via butikken og tilbake til kulturhuset.

Herand musikklag spelar

Tale for dagen ved Roald Aga Haug.

Konkurransar med premiar

Sal av betasuppe, rømmegraut, pøler, kaker, te og kaffi, brus og is.

Torsnes

07:00: Salutt.

14:00: Leikar for små og store ved Fritun, Jondal musikklag kjem. Sal av is og brus.

15:30 Fest i Fritun med Rjomegraut, pølser og kaker. Det vert quiz, utlodding og premieutdeling .

Strandatun

13:00: Dagen startar på næringsparken for å springa 60-meter. Vi går i samla i tog til Strandatun der korpset vil spela for oss ca kl 14:00.

Etterpå vert det graut på Strandatun med tale frå Elin Eide Brattabø. Sal av pølser og is og diverse leikar og konkurranser.

Hauso

07:00: Salutt.

10:00: Oppmøte ved Utneheimen. Nå Musikklag spelar. Tale ved Kastriot Prenga. Me går i tog til kyrkja.

11:00: Gudsteneste i Utne kyrkja.

12:30: Oppmøte på Hauso. Rjomagraut med spekemat, pølser i brød. Tale ved Randi Bårtvedt. Leikar for born og vaksne på skuleplassen.

Utne

10:00: Program ved Utneheimen. Nå Musikklag. Tale ved Kastriot Prenga.

11:00: Gudsteneste.

12:30: Progam i Grannahuset. Rømmegraut, kiosk, leikar, natursti, kaffi og kaker.

Vines

10:00: Program ved Utneheimen og tog til kyrkja.

11:00: Gudsteneste ved Marna Roer - G.B. Eide.

14:30: Vines skule. Musikk ved Edyta Bryk. Torader ved Silje Skare Storhei. Standup-galla. Kiosk, pølser, lykkehjul, natursti og leikar.

Agatunet

Open kafè frå kl 16-18. Drøs og hygge i tunet.