Politisk ja til nytt gardsutsal for sider

Heradsstyret i Ullensvang får som regel ein eller fleire søknadar om gardsutsal for sider i kvart møte. Septembermøtet var ikkje eit unntak.