Sette i gang felles satsing til 1,28 millionar kroner

Ordførar Gry Fuglestveit (Ap) i Notodden, Hans Inge Myrvold (Sp) i Kvinnherad og Ullensvangordførar Roald Aga Haug møttest måndag i Odda for å sette i gang arbeidet med eit forprosjekt, som har som mål å legge til rette for at E134 skal bli ein miljøvennleg veg mellom vest og aust.