Ser på høvet for samarbeid med nabo: – Kan tenka nytt på fleire område

Ser på høvet for å samarbeida med nabokommune om legevakt, barnevern og andre tenester.