I timene før NRK-båten MS Sjøkurs la til kai i Odda var seks personer fra Odda By Crew i sving med rigge til folkefest, men arbeidet den regntunge tirsdagen i juli er langt i fra det eneste prosjektet for de ivrige arbeiderne. Her er noe av det gjengen har utført av arbeid siden oppstarten i vår:

■ Motorsagkurs: Kompetansehevende tiltak. Fire personer deltok.

■ Forefallende arbeid: Gitterne rundt trærne i gågata er fikset opp, rekkverk er malt og gjengrodde stier er klippet.

■ Kjellesvik: Kombinert ferietur og jobb. Innføring i arbeid med forskaling og armering.

■ Hovden: Ryddet og spylt plassen.

■ Tennisbanen på Eide: Spylt banen og utført reparasjoner.

Reell mulighet

– Masse arbeid har blir gjort og det har vært gjennomført mye kompetanseheving for guttene, sier arbeidsleder Knut Granheim og forteller at «crewet» har mye arbeid foran seg denne høsten.

Blant annet har det vært gjort en god del arbeid knyttet til Gymnastrappa. Neste etappe er støyping.

Nav-leder Roald Aga Haug mener samarbeidsprosjektet mellom kommunen, Nav og Odda By er en stor suksess.

– Teknisk etat og handelsnæringen er gode samarbeidspartnere. Administreringen av dette prosjektet har vært god og det handler om å gi alle en reell mulighet for å komme seg i jobb. Det gir gode verdier for de som er med, sier Haug.

De seks som for øyeblikket er tilknyttet prosjektet er folk som har behov for arbeidstrening og inngår dermed i et større system som også inkluderer Kirkens bymisjon og Oddaprodukt. Avhengig av erfaring, ønsker og behov kan alle tre gi et tilbud om arbeidstrening.

– Vi bruker en god del penger på dette, men vi sparer også mye ettersom utgiftene til sosialstønad går ned. Vi ønsker også å ta på oss flere jobber, sier Haug og peker på at oppgavene skal være arbeid som ikke konkurrerer med andre næringsdrivende

– Ikke for moro

Mange av arbeidsoppgavene er også jobber ingen andre normalt ville tatt på seg og fungerer dermed som et supplement.

– Men dette er ikke for moro, sier Inge Lægreid i Odda By, en av pådriverne for prosjektet.

Han viser til at arbeidsgjengen har oppnevnt en egen tillitsmann og at arbeidet Odda By Crew har utført har gjort at sentrum ser langt mer presentabelt ut enn før.

Saksbehandlere Kathrine K. Måkestad og Ingvild Sæbø Nilsen hjelper også de seks som er en del av tiltaket med ulike gjøremål og sammen med arbeidsleder Knut Granheim og Odda By ser de frem til å utføre flere jobber i tiden fremover.

Teknisk etat og Handelstanden er gode samarbeidspartnere.

Odda By Crew

Sysselsettingsprosjekt som ble startet opp 3. mars som et samarbeid mellom Nav Odda og handelsnæringen i Odda By.

Målgruppen er stønadsmottakere ved Nav Odda som står utenfor det ordinære arbeidslivet og som har behov for arbeidstrening og arbeidspraksis.

Formålet er å kunne tilby stønadsmottakere nødvendig arbeidstrening for å styrke mulighetene for å få seg oridinør jobb i framtida. Utfører en rekke oppgaver som rengjøring, maling, snørydding og vedlikehold i Odda.