Både i Nordland og Møre og Romsdal har det den siste tiden vært et folkelig opprør etter kraftige billettprisøkninger fra nyttår. Prisøkningen har vært på opptil 45 prosent på enkelte strekninger. Nå fremmer Sp flere forslag for Stortinget for å sikre lavere fergepriser i Norge.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener dagens situasjon er uakseptabel.

– Billettprisene er altfor høye. Folk bor langs hele kysten og er helt avhengig av ferge og båt i dagliglivet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke får råd til å besøke familie og venner eller sende ungene på fritidsaktiviteter. I Norge skal folk selvsagt ha tilgang til et godt og rimelig fergetilbud, sier Vedum.

Ber staten ta merkostnadene

Partiet foreslår at kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift endres, slik at prisene synker. De ber regjeringen om å legge fram forslag i revidert budsjett til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

Partiet vil også utrede en innføring av en nasjonal makspris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkene inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Vedum mener prisøkningene for fergene kommer som et resultat av regjeringens manglende prioritering av kystfylkene.

– Når regjeringen svikter kystfylkene, samtidig som den pålegger fylkene store investeringer i nye båter og ferger, tvinges de folkevalgte i fylkene til å velge mellom pest eller kolera: Enten å legge ned skoler eller la fylkesveiene forfalle, eller å øke billettprisene på fergene, sier Vedum.

– Fylkenes ansvar

Tirsdag denne uken mottok samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) et opprop undertegnet av 45 ordførere som krever at staten innfører makspriser på ferger.

Ordførerne har imidlertid møtt liten forståelse hos samferdselsministeren. Han mener det er fylkespolitikerne som har ansvaret, ikke staten, og avviser at han kan legge føringer på prisnivåene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sa Dale til NRK tirsdag.

Onsdag ble det kjent at takstøkningene på fergene i Nordland nå blir kuttet.