Sendte SMS til hyttefolket: Oppfordrer til å la være å gå på besøk