Her har det kome inn 35 høyringssvar. Dei fleste er heilt like

Høyringsfristen til «byggetrinn 3» på Solfonn gjekk ut 25. oktober. Mange har nytta høvet til å senda sine innspel.