Anlegget «Utsikten» mellom Skare og Seljestad var base for patruljefører kurset som gikk i dagene 7.-12. april.

Kurset har både teori og praktiske øvinger på programmet, forteller kursleder Kaia Marie Leversen.

Deltagerne er i alderen 14-18 år, og skal gjennom kurset bli skikket til å lede sine egne patruljer i vinterfjellet.

33 deltagere, hvorav en fra Odda, har vært gjennom en ren teoridel, fått prøve seg i å få fyr på primus, orientert seg med kart og kompass i terrenget, og de har vært på dagstur på ski.

Med på programmet hører også å grave snøhule og overnatting i dem.

Denne gang ble de ferdige med å grave huler, men forholdene ble vurdert til at det ikke var tilrådelig å overnatte i dem. Derfor ble det natt i telt i stedet. Også det viktig lærdom å ta med i vinterfjellet.

– Det er et krevende kurs, slo Kaia Marie Leversen fast da vi snakket med henne underveis i kurset.

Kurslederen hadde åtte med seg i staben som organiserte årets patruljeførerkurs med anlegget Utsikten som base.