Naboar kjenner seg råka av planane - no ligg dei ute på høyring

Fleire naboar meiner dei blir negativt råka av planane på Solfonn. No er planane lagt ut på offentleg ettersyn.