Sel restaurant og selskapslokale: — No vil eg gjere litt andre ting

Kay Hustoft og Solfonn Eiendom AS sel restauranten og selskapslokalet på Solfonn.