Søstrene Oda Kristin og Eirin Tjoflot spela i toget på Sekse Jonsok.