Det melder ordfører Roald Aga Haug i ei pressemelding lørdag kveld.

Nye antal smitta/isolert i dag: 6

Totalt antal smitta i utbrotet: 44

Antal tatt ut av isolasjon i dag: 3

Isolerte per i dag: 21

I karantene per i dag: 132

I pressemeldingen står det også følgande:

Heimebaserte tenester Odda

Tenesta har påvist smitte blant både tilsette og brukarar, og denne situasjon er det utfordrande å oppretthalde normal drift.

Det vert no arbeidd med å gjere ulike prioriteringar som vil påverke dei tenestene vi yter.

Blant anna vert det gjort individuelle vurderingar rundt det tilbodet til den enkelte brukar, og det kan verte endringar på tilbod som ikkje omfattar nødvendig helsehjelp sett opp mot liv og helse.

Informasjon vil verte gitt til dei brukarar/pårørande som evt vert råka av endring.

Bokko bo og behandling

Ein avdeling er framleis isolert på grunn av smitte, og ein held fram med besøksrestriksjonar.