Se kostnadsoversikten over smitteverntiltak i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune har lagt fram dokumentasjon over kostnader knyttet direkte til Covid-19 lokalt.