Dette er et opptak fra debatten HF direkte fra Hotel Ullensvang og Fjordvegen rute 13 sin årskonferanse. DEL 1: Utfordringar til Stortingspolitikarane: Klimafare, samfunnsøkonomi og rassikring. Store prosjekt tek stor del av potten, kva blir igjen til rassikring langs Rv 13? Øystein L. Hansen (Ap), Arne Nævra (SV), Jonny Finstad (H), Liv Signe Navarsete (Sp) skal i debatt ledet av Heidi Ryste. DEL 2: Trådane blir følgt opp – skarpe blikk frå fylke og lokalt nivå: korleis få samordning og effekt over fylkesgrenser for Rv 13 i revidert NTP? Noralv Distad (H), Per Kåre Foss (KrF), Jon Askeland (Sp), fylkespolitikarar frå tre fylke, Solfrid Borge (Sp), Ordførar i Ullensvang kommune