Sauebonde med klar oppmoding til kollegaer etter vonde opplevingar under årets lembing

– Dette unner eg ingen! Det har vore ei forferdeleg vond tid.