Liv, helse og rassikring

Representanter fra interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 var nylig på Stortinget for å snakke om liv, helse, rassikring og prioriteringer fram mot neste NTP (2022 – 2033).