Brua over Opo har sunket med 30 centimeter

Statens vegvesen holder fortsatt på å undersøke skadene på brua over Opo, men store vannmengder i elva gjør arbeidet vanskelig.