Ordførar og lensmann etterlyser varige tryggingstiltak på rv. 13

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførar Roald Aga Haug inviterer den nye samferdselsministeren til synfaring på riksveg 13. Både han og lensmann Terje Kvalvik meiner vegen må prioriterast av Statens vegvesen.