Kan truleg starte reguleringsarbeid for tunnel allereie i 2019

Etter dialog med ordførarane i eigarkommunane for Jondalstunnelen opnar fylkeskommunen no for å starte arbeidet med ein reguleringsplan for strekninga mellom Austrepollen og Nordrepollen allereie i 2019.