Steinmasser tilsvarende fire pyramider trenger nye eiere

Av

– Siste utvei er sjødeponi, sier planlegger Olav Lofthus i Statens vegvesen.