– Vi reknar med at det reelle talet er mykje høgare

POPULÆR TURISTATTRAKSJON: Vøringsfossen er framleis ein av dei mest besøkte turistattraksjonane her i landet. Det første byggjetrinnet på det nye anlegget blei opna i sommar.

POPULÆR TURISTATTRAKSJON: Vøringsfossen er framleis ein av dei mest besøkte turistattraksjonane her i landet. Det første byggjetrinnet på det nye anlegget blei opna i sommar. Foto:

Av

Vøringsfossen og Steinsdalsfossen i Hardanger og Allmannajuvet i Ryfylke er tre nasjonale turistveganlegg som i sommar har opplevd stor auke i talet på besøkjande.

DEL

Teljingar Statens vegvesen har gjort på to teljepunkt ved Vøringsfossen viser at 343.687 personar besøkte området i perioden 24. mai til 26. september. Ifylgje Nasjonale turistvegar betyr dette at Vøringsfossen framleis er ein av dei mest besøkte turistattraksjonane i landet.

På dei to teljepunkta blei det på det meste i sommar registrert i snitt vel 4.000 besøkjande per dag.

Vegvesenet reknar likevel med at endå fleire var innom enn målingane deira viser.

– Teljaren ved Fossli fangar ikkje opp alle. Vi reknar med at det reelle talet er mykje høgare, seier Kjersti Wold, prosjektleiar for utbygginga til Statens vegvesen ved Vøringsfossen, til nettsidene for Nasjonale turistvegar.

Ho fortel at det neste år kjem til å bli sett opp fleire teljarar for å få eit betre talgrunnlag for denne delen av anlegget.

Oppsving for Steinsdalsfossen

Også besøkstalet for Steinsdalsfossen i Hardanger har auka mykje dei siste åra. Flytting av turistinformasjonen frå Norheimsund til nye lokale ved fossen blir nemnt som ei medverkande forklaring.

I år har talet på besøkjande til turistinformasjonen ifylgje dagleg leiar i Kvam Næringsråd, Torleiv Ljones, auka med 7,5 prosent, noko som utgjer over 30.000 personar. Under Steinsdalsfossen er registrert rundt 110.000 besøkjande.

Målingane blei gjort mellom 31. mai og 30. september, men også her blir det rekna med at talet på besøkjande er høgare enn det teljaren registrerer.

Godt driftsår for Allmannajuvet

Allmannajuvet langs Nasjonal turistveg Ryfylke er det tredje turistveganlegget som har opplevd ein stor auke det siste året.

– Dette er det første driftsåret der heile anlegget er intakt. Gruvevandringa gjorde at vi fekk vist historia, naturen og arkitekturen i sitt rette element. Tilbakemeldingane er gode. Gjestene er svært positive til Allmannajuvet og fortel om ein turistattraksjon som er noko utanom det vanlege, seier dagleg leiar Ragnar Fosstveit i Sauda Ferie & Fritid.

Frå 19. juni til 26. august var det 15.854 personar innom anlegget, noko som er nesten 5.000 fleire enn i same periode enn i fjor. Ser ein på perioden frå årsskiftet til 15. oktober var det registrert 24. 371 personar innom Allmannajuvet.

Artikkeltags