Me er viss på at Hauso skule med den planlagte opprustinga av bygg og uteområde vil bli ein skule med kvalitet

Av

Innspel til lokalisering av skule og hall på vestsida i Ullensvang Herad