– Dette er eit knutepunkt det er viktig å satse på

Onsdag bad kommunestyret i Jondal Statens vegvesen om å legge inn statlege oppstartsmidlar og eventuell eigenfinansiering til riksveg 13 gjennom Oddadalen i komande nasjonal transportplan (NTP).