Armen fra E134 til Bergen kombinert med utbygging av E134 med arm til Haugesund har ifølge Statens vegvesens Øst–Vest-utredning en formidabel samfunnsnytte.

VG har satt fokus på at Norge satser på veier med svært negativ samfunnsnytte, i stedet for å satse på veier med stor samfunnsnytte. Dette er en viktig debatt som jeg håper de følger opp. Det er jo ganske utrolig at ikke Statens vegvesen blir hørt! Våre politikere burde lytte til fagetatens klare råd – og stått i kø for å gjennomføre dette prosjektet så fort som overhodet mulig.

Ikke engang en KVU (utredning for å finne den mest optimale traseen) vil regjeringspartiene med støttepartier gjennomføre. Ap og Sp har lagt inn KVU på «arm til Bergen» i sin innstilling fra transportkomiteen, men beklageligvis ikke fått støtte fra noen andre partier. Nå ser det ut som om arbeidet på tunnelen Seljestad–Røldal kan starte i første NTP-periode, og det er svært positivt.

Det skjer etter en solid mobilisering av fylker, kommuner og næringslivet langs traseen, etter at regjeringen hadde lagt frem et NTP-forslag der prosjektet var forskjøvet til andre NTP periode. Merknaden til FrP, H, V og Krf skulle gjerne vært mer krystallklar på finansiering og oppstart og må derfor følges opp fremover. Konkrete handlinger og bevilgninger teller langt mer enn fagre ord.

Truer E134 med «arm til Bergen» vår nye hovedvei for privatbiler mellom Oslo og Bergen?

Det er lov å stille spørsmål om noen av våre politikere har vikarierende motiver for å blokkere en KVU-utredning av «armen til Bergen» fra E134. Kan motivet for noen av dem være at «armen» truer sjansene for at Rv7 over Hardangervidda kan bli hovedvei for privatbiler mellom Oslo og Bergen? Forresten, hvordan er det mulig for vår maktelite å foreslå én hovedvei for privatbiler og to hovedveier for næringslivet og tyngre kjøretøy? Man kan ikke vedta hvilke biler som kan kjøre hvor.

Det er jo en selvfølge at alle bilister og sjåfører kjører den korteste og beste veien! E134 til Bergen vil ifølge Statens vegvesen siste utredninger kun ta 4 timer og 15 minutter, mens potensialet for Rv7 i beste fall er rundt én time lenger. Det virker snodig at motstanderne av «armen» vil tvinge bergensere til å bruke en ekstra time på turen østover! Når det er sagt, er det jo en selvfølge at Rv7 skal oppgraderes som nasjonal turistvei i tråd med Statens Vegvesens anbefalinger. Rv7 over Vidda er en fantastisk opplevelsesvei. Det vil imidlertid være tragisk om den store Øst–Vest-utredningen og planlagte storsatsingen ender opp med at midlene blir fordelt jevnt utover fire øst-vest-traseer, uten at noen blir prioritert.

Vil KVU på «armen til Bergen» kombinert med E39 gi oss noen interessante traseer?

Kan det andre motivet være at noen politiske krefter er livredde for at en KVU på «armen» også vil se på koblingen mellom «arm til Bergen» og E39? Det er i alle fall en gryende mobilisering på Os og i politiske miljøer i Hordaland, både av miljøhensyn og på grunn av den formidable kostnadsøkningen. Den siste kalkylen fra Statens vegvesen indikerer at prislappen har økt fra 19 milliarder, da prosjektet ble presentert på en pressekonferanse i Bergen desember 2013, til over 43 milliarder i dag.

Det er langt mer enn en dobling av kostnaden! Ved en slik voldsom økning må det være lov å spørre om valget var riktig, og ikke bare dure på som om ingenting har hendt. Jeg mener vi må få på plass endelige og mer pålitelige kalkyler på Hordfast midtre trasé, samtidig som det bestilles en KVU på «armen til Bergen» fra E134. Målsetningen må være å finne den optimale traseen, der Vegvesenet også vurderer hva som er den beste kombinasjonen mellom E39 og armen til E134. Det kan gi vektige argumenter i favør av Indre trasé.

Når tidenes største NTP på over 1000 milliarder legges frem i dag, så starter en ny fase i arbeidet for alle som jobber for E134 med «arm til Bergen»

Arnfinn førsund

 

Hvilket ansvar har politikerne når de øser penger fra felleskassen?

Når Stortinget bruker skattebetalernes penger, har de ansvar for å få mest mulig igjen for investeringen. Derfor er det vedtatt en «kjøreregel» som sier at Nasjonal Transportplan skal prioritere prosjektene som har høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi – altså de som gir samfunnet størst gevinst.

Dessverre har ikke Solberg-regjeringen fulgt denne regelen i sitt forslag til ny NTP. Dersom bygging av E134 til Haugesund, som allerede er vedtatt, blir kombinert med «armen til Bergen», er den positive samfunnsnytten over 60 milliarder kroner. Dette forutsetter innkorting i Telemark. Utbyggingskostnaden for strekningen Oslo–Odda blir delt mellom Oslo–Haugesund og Oslo–Bergen.

 

Denne løsningen har støtte fra NHO og LO nasjonalt, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), og hele 5000 bedrifter med over 100,000 ansatte og 300 milliarder kroner i omsetning. De krever en fullverdig E134 mer «arm til Bergen», fordi de ser gevinsten for Norge.

Når tidenes største NTP på over 1000 milliarder legges frem i dag, så starter en ny fase i arbeidet for alle som jobber for E134 med «arm til Bergen». Det er svært viktig å bygge en bred allianse og jobbe systematisk frem til neste NTP-rullering om fire år. E134 med «arm til Bergen» er en svært god sak – og et gammelt ordtak sier: «Fakta har makta til slutt.» Det er helt avgjørende at en KVU på «armen til Bergen» blir gjennomført i god tid før rullering av NTP, slik at man kan gjøre en helhetlig vurdering og planlegge sammenhengende utbygging av et av Norges mest lønnsomme veiprosjekter: en fullverdig E134 som da inkluderer «arm til Bergen» og innkorting i Telemark.

Uten disse to prosjektene er jeg redd det aldri blir noen vintersikker vei med skikkelig standard over Haukeli. Vi må huske at E134 er utropt til hovedstamvei mellom Vestlandet og Østlandet. Det sier seg selv at denne hovedstamveien må være vintersikker.