Kva gjer regjeringa for å følga opp «bestillinga» frå stortingsfleirtalet? Oppsiktsvekkjande nok; ingenting!

Av

Leiaren «Enorm motstand» i Hardanger Folkeblad peikar på den heilt klare treneringa frå Solberg regjeringa av vidare utgreiing av arm frå E134 mot Bergen.