E 134-prosjektet fremstår som den rene idyll

Av

Vi forstår at man ikke kan utrede alle prosjekter som blir lansert, men E134-prosjektet fremstår som den rene idyll på planstadiet og vil attpåtil være lønnsom sett i en samfunnsøkonomisk perspektiv.