Her avdekket kontrollen så grove feil at vogntoget måtte fjernes med bergingsbil

Tirsdag hadde Statens Vegvesen trafikkontroll på kjettingplassen ved Sysendammen langs riksveg 7. Det resulterte blant annet i én anmeldelse og fire skriftlige advarsler.