Så mykje tente kommunestyrerepresentantane: – Eg har alt for mykje eigedomar

Tysdag vart skattelistene for 2019 publisert. Dei syner at i 2019 var det berre éin representant som tente meir enn ordføraren.