Så mykje kostar koronakrisa Ullensvang kommune

Ullensvang kommune rapporterte 14. april til Fylkesmannen at koronakrisa fram til då hadde gitt kommunen ekstrautgifter på over 1,1 million kroner.