Sa han hadde drukke mest etter at han kom heim - no er han dømt for promillekøyring men anker dommen

Ein mann i 30-åra er dømt til 30 dagars fengsel og mistar førrarretten i to år etter å ha køyrt bil i ruspåverka tilstand.