RV 13 – svar til Jan Gravdal

Av

Me har ikkje fått nevneverdig drahjelp frå Odda når det gjeld denne vegen, skriv Einar Lutro.