Rossnos må få stå slik den står der, mektig og flott. Det er så viktig at me ikkje skal endra på alt. 

Av