Yacht til 250 millionar dollar i Rosendal

Tysdag morgon hadde superyachten «Anna» ankra opp i Skålavikjo i Rosendal.