Rose-Linn (19) jobbar 24 timar i strekk for ei god sak: - Eg har allereie drukke min første Redbull

Arbeidsdagen til Rose-Linn og Eline starta i dag tidleg kl. 06.00. I 24 timar skal dei jobba kontinuerleg med å skaffa pengar til eit veldedig prosjekt.