Har auka inntektene med nær 50 prosent dei siste seks åra

Årets marknad, som gjekk av stabelen 22–24. juni, kan visa til både tidenes høgaste besøkstal og omsetning.